دوشنبه, 03 مهر 1402

فرازی از قرارداد های شرکت خدمات بیمه ای آتیه سبز

 

قراردادهای درمان ، آتش سوزی ، عمر و حادثه قوه قضاییه

 

مدت قرارداد

مدت این قرارداد یکسال تمام هجری شمسی است که از ساعت صفر روز 01/05/1396 شروع و در ساعت بیست و چهار مورخ 31/04/1397خاتمه می یابد.

 

 

نوع طرح

حق بیمه با احتساب 9%ماليات بر ارزش افزوده و بسته بیمه ای(ریال)

بسته بیمه ای آتش سوزی حوادث - عمر

مالیات بر ارزش افزوده (ریال)

حق بیمه پایه

(ریال)

ابن سینا

1.066.000

23.750+4.500+10.000

84.860

942.890

رازی

788.000

23.750+4.500+10.000

67.478

682.272

جرجانی

371.000

23.750+4.500+10.000

27.470

305.280

 

بیمه نامه های درمان قوه قضاییه

 

موضوع بيمه

جبران بخشی از هزينه ‌هاي بيمارستاني و جراحي ناشي از بيماري ، حادثه و ساير پوشش‌ هاي اضافي درمانی بيمه‌شدگان است كه در تعهد بيمه‌گر پايه نیست و طي اين بيمه ‌نامه در تعهد بيمه‌گر قرار گرفته است .

1-حادثه : هر واقعه ناگهاني ناشي از يك عامل خارجي كه بدون قصد و اراده بيمه‌شده اتفاق افتاده و منجر به جرح ، نقص عضو ، از كارافتادگي و يا فوت بيمه ‌شده گردد .

2- بيماري : هرگونه عارضه جسمي و اختلال در اعمال طبيعي و جهاز مختلف بدن طبق تشخيص پزشك است .

3-.هر گونه بسـتري ناشـی از عارضـه روحـی و روانـی بیمـه شـده در صـورتیکه طبـق تشـخیص کمسـیون پزشـکی بیمه گذار ناشی از جنگ تاییدشود قابل پرداخت می باشد.

 

جدول تعهدات طرح جرجانی

فرانشیز و توضیحات

سقف تعهدات (ریال)

تعهدات

15%

140.000.000

جراحی تخصصی

هزینه های بیمارستانی

15%

70.000.000

جراحی عمومی

15%

35.000.000

زایمان (طبیعی، سزارین)

15%

15.000.000

هزینه های پاراکیلینیکی و خدمات آزمایشگاهی

15%

داخل شهر 600.000

خارج شهر 1.000.000

هزینه آمبولانس در هر نوبت

0

70.000.000

ویزیت و دارو و بیماران خاص و صعب العلاج از سقف جراحی عمومی

15%

5.000.000

هزینه رفع عیوب انکساری چشم با حداقل درجه نقص بینایی 3 دیوپتر برای هر چشم

371.000

حق بیمه ماهانه قابل پرداخت (ریال)

 

 

 

جدول تعهدات طرح رازی

فرانشیز و توضیحات

سقف تعهدات (ریال)

تعهدات

15%

بدون سقف

جراحی تخصصی

هزینه های بیمارستانی

15%

بدون سقف

درمان طبی و سایر اعمال جراحی

15%

50.000.000

زایمان(سزارین و کورتاژ تخلیه ای)

0

بدون سقف

زایمان طبیعی

15%

27.000.000

هزینه های درمان نازایی و ناباروری(هزینه های تشخیصی، درمانی و دارویی و جراحی مرتبط)

15%

40.000.000

هزینه های پاراکیلینیکی و خدمات آزمایشگاهی

15%

بدون سقف

داروی بیمارهای خاص(بیماران صعب العلاج، شیمی درمانی، ام اس و بیماری های خاص)

15%

30.000.000

هزینه های تهیه اعضاء طبیعی پیوندی (صرفاً با تایید انجمن حمایتی مربوطه)

15%

7.500.000

هزینه رفع عیوب انکساری چشم با حداقل درجه نقص بینایی 3 دیوپتر برای هر چشم

15%

بدون سقف

هزینه های پروتز (حین جراحی داخل بدن)

15%

بدون سقف

گفتار درمانی و کاردرمانی

15%

5.000.000

هزینه ویزیت پزشکان(پرداخت تا سقف تعرفه مصوب وزارت بهداشت )

دارو و ملزومات داروئی (بر اساس فهرست داروهای مجاز کشور صرفاً مازاد بر سهم بیمه گر اول و خدمات اورژانس در موارد غیر بستری)

15%

1.000.000

انواع لنز ، عینک , عدسی

15%

5.000.000

هزینه های اروتز (طبق تعریف وزارت بهداشت)

15%

داخل شهر 600.000

خارج شهر 1.000.000

هزینه های امبولانس در هر نوبت

15%

6.000.000

هزینه سمعک(پس از تائید پزشک معتمد بیمه گر)

788.000

حق بیمه ماهانه قابل پرداخت (ریال)

 

 

 

جدول تعهدات طرح ابن سینا

فرانشیز و توضیحات

سقف تعهدات

تعهدات

15%

بدون سقف

جراحی تخصصی

هزینه های بیمارستانی

15%

بدون سقف

درمان طبی و سایر اعمال جراحی

15%

60.000.000

زایمان(سزارین و کورتاژ تخلیه ای)

0

بدون سقف

زایمان طبیعی

15%

40.000.000

هزینه های درمان نازایی و ناباروری(هزینه های تشخیصی، درمانی و دارویی و جراحی مرتبط)

15%

بدون سقف

هزینه های پاراکیلینیکی و خدمات آزمایشگاهی

15%

بدون سقف

هزینه ویزیت پزشکان(پرداخت تا سقف تعرفه مصوب وزارت بهداشت)

15%

بدون سقف

دارو و ملزومات داروئی (بر اساس فهرست داروهای مجاز کشور صرفاً مازاد بر سهم بیمه گر اول و خدمات اورژانس در موارد غیر بستری)

0

بدون سقف

داروی بیمارهای خاص(بیماران صعب العلاج، شیمی درمانی، ام اس و بیماری های خاص)

15%

7.500.000

دندانپزشکی ( به استثنای موارد بلیچینک ، لمینت ، نگین کاری ،    دست دندان )

15%

2.500.000

انواع لنز ، عینک ، عدسی

15%

30.000.000

هزینه های تهیه اعضاء طبیعی پیوندی (صرفاً با تایید انجمن حمایتی مربوطه)

15%

7.500.000

هزینه رفع عیوب انکساری چشم با حداقل درجه نقص بینایی 3 دیوپتر برای هر چشم

15%

بدون سقف

هزینه های پروتز (حین جراحی داخل بدن)

15%

بدون سقف

گفتار درمانی و کاردرمانی

15%

بدون سقف

هزینه های اروتز (طبق تعریف وزارت بهداشت)

15%

داخل شهر 2.000.000

خارج شهر 2.000.000

هزینه های امبولانس در هر نوبت

15%

6.000.000

هزینه سمعک(پس از تائید پزشک معتمد بیمه گر)

1.066.000

هزینه ماهانه قابل پرداخت (ریال)

 

 

درمان طبی و سایر اعمال جراحی

تامين هزينه هاي بيمارستاني و DAY CARE شامل اعمال جراحي - درمان طبي و هزينه بستري در بخش مراقبتهاي ويژه نظير،  ICU ،CCU اطاق ايزوله و لوازم و دارو و تجهیزات مصرفی حین و بعد از عمل (پروتز و اورتز) که طبق صلاحدید پزشک استفاده می شود. تعهد بيمه گر در مورد اعمال جراحي و در مان طبي در مراكز درماني طرف قرارداد بيمه گردر طول مدت قرارداد و به دفعات در صورت استفاده از سیستم سدا یا دريافت معرفي نامه از بيمه گر بر اساس صورتحساب مراكزدرماني فوق و اعمال فرانشيز مربوطه پرداخت گردد.  

 

جراحی های تخصصی

جبران هزینه های اعمال جراحی مربوط به سرطان، جراحي مغز و اعصاب ، گامانایف، قلب، پيوند ريه ، پيوند كبد، پيوند كليه و پيوند مغز استخوان ، لوازم ، دارو وتجهیزات مصرفی حین عمل (پروتز و اورتز) و اعضاء پیوندی (با تایید انجمن حمایتی )که طبق صلاحدید پزشک استفاده می شود.

 

تامين هزينه تهيه اعضاء طبيعي پيوندي

مانند كليه، كبد، قرنيه، قلب، ريه و ... پس از تائيد انجمن حمايتي مربوطه و پزشك معتمد بيمه گر( درموارد اهداء عضو هزینه  بیمارستانی و درمانی دهنده و گیرنده به عهده شرکت بیمه گر میباشد.)

در خصوص هزينه هاي دارويي و درماني بيماري هاي خاص (شامل، هموفيلي، انواع ‌تالاسمي، دياليز مزمن، پيوند كليه ، کبد و سایر پیوندها) وبيماري هاي صعب العلاج (شامل انواع سرطان، شیمی درمانی، رادیو تراپی، MS ، پاركينسون، كتونومي ناشی از بیماریهای ارثی ومتابولیکی، ايدز، سوختگي، ‌انواع هپاتيت... ) از همین بند تا سقف تعهدات خاص  بدون فرانشیز قابل پرداخت است.( در خصوص بیماران خاص و صعب العلاج ، صرفاً فرانشیز ویزیت و دارو ، سرپایی و بستری برای بیماران خاص و صعب العلاج صفر لحاظ گردد)

 

پاراکلینیک

تامین هزینه های پاراکلینیکی و سرپایی از قبیل هزینه های رادیولوژی ، رادیوگرافی، پزشکی هسته ای ، انواع اسکن و سیتی اسکن ، سونوگرافی ، ماموگرافی ، انواع اندوسکوپی انواع اکو، خدمات آزمایشگاهی و پاتولوزی ،فیزیوتراپی ، ادیو متری ، گفتار درمانی ،MRI - لیزر درمانی ، تست ورزش نوارقلب ،عضله ، عصب ، مغز ، انواع آنژیوگرافی ، شکستیها -گچ گیری - ختنه – بخیه – کرایو تراپی – اکسیزیون لیپوم – تخلیه کیست ولیزر درمانی ( باستثناء رفع عیوب دید چشم)، تست ریه ، شالازیون و پتروژیوم ( گل مژه و ناخنک چشم ) ، تراکم استخوان ، تست آلرژی ، شنوایی سنجی ،بینایی سنجی، اسپسرومتری، آزمایش ژ نتیک وغربالگری بدون شرایط سنی ، هزینه های کار درمانی ، کایروپرکتیک ، سرنگ انسولین با نسخه متخصص مربوطه، طب سوزنی ، خدمات اورژانس ، تزریقات ، پانسمان ، شستشوی گوش

 

دندانپزشکی

کلیه موارد دندانپزشکی و ایمپلنت و ارتودنسی قابل پرداخت است.

موارد زیبایی قابل پرداخت نمی باشد(بلیچینگ و کاشت نگین و لمینیت) 

بیمه شدگان بجهت پیشگیری از اتلاف وقت و تسریع در پرداخت هزینه ها خواهشمند است مراتب ذیل رعایت و مورد توجه قرار گیرد.

الف : الصاق رادیوگرافی قبل و پس از درمان در موارد زیر :

ایمپلنت و روکش های ایمپلنت – عصب کشی – جراحی دندان نهفته و نیمه نهفته – تومورهای داخل استخوان آمپوتاسیون ریشه – آلوئولوپلاستی – اکسپوز نمودن دندان – پست ریختگی – ترمیم بیش از پنج دندان – رزکسیون رتروگرید هر ریشه – روکش زیرکونیم (پرداخت صرفا برای دندانهای قدامی میباشد)– پالپکتومی دندان شیری – ارتودنسی (رادیوگرافی پانورکس در حین درمان)

ب : تایید دندانپزشک معتمد شرکت علاوه بر رادیوگرافی شامل :

کلیه موارد ایمپلنت و روکش های آن – ارتودنسی ثابت و متحرک (اطفال و بزرگسالان) – جراحی لثه – پروتزها (پلاک کروم کبالت – پارسیل آکریلی تا 5 دندان و اور دنچر ) – پرسلن لامینیت – پلاک های متحرک اطفال و روکش 3واحد و بیشتر .

هزينه عينك طبي ( فرم  و شیشه و یا هر یک به تنهایی ) و لنز تماسي:

با تجويز اپتومتريست ویا متخصص چشم تاسقف مندرج در جدول براي هرنفربااعمال فرانشيز مقرر در قرارداد قابل پرداخت مي باشد .

 

هزينه رفع عیوب انکساری برای هر  دو چشم

هزینه اعمال مربوط به رفع عیوب انکساری (اصلاح دید چشم) نظیر عمل لیزیک در صورت تایید نمره چشم قبل از عمل توسط پزشک معتمد بیمه گر، نقص بینایی هر چشم 3 دیوپتر (درجه نزدیک بینی یا دور بینی به اضافه نصف آستیگمات 3 دیوپتر و بیشتر باشد) تا سقف تعهد در جدول برای هر چشم قابل پرداخت است.

 

ارتز و پروتز

لیست ارتز قابل پرداخت در قرارداد( قبل وبعد از عمل) به شرح ذیل می باشد که طبق تعرفه بخش خصوص وزارت بهداشت وبا دستور پزشک متخصص ارتوپد یا مغزواعصاب پرداخت می گردد.

 • جوراب واریس کوتاه و بلند
 • کمربند نرم سخت
 • شانه بند،قوز بند،ارنج بند،مچ بند،شصت بند،گردن بند ،زانوبند.....
 • ساپورت کمری پشتی میله ای بی حرکت کننده زانو

استثنات : عصا، ، ویلچر ، کفش طبی ، دستگاه فشار سنج و سایر موارد در تعهدات این قرارداد نمی باشد.

زایمان طبیعی

فرانشیز زایمان طبیعی صفر می باشد.

 

هزینه های درمان نازایی و ناباروری

هزینه های  ناباروری دارویی ودرمانی (بستری وجراحی) از سقف ناباروری وهزینه اقدامات سرپایی و آزمایشگاهی از سقف پاراکلینکی پرداخت می گردد.

 

ویزیت 

هزینه های ویزیت طبق تعرفه مصوب وزارت بهداشت در بخش خصوصی و دولتی و در صورت عدم استفاده از سهم بیمه پایه با فرانشیز 30% پرداخت گردد.

 

پرداخت دارو

طبق فارماکوپه ایران برای داروهایی که معادل ایرانی دارند با فرانشیز 15 پرداخت گردد.

برای داروهایی که معادل ایرانی ندارند و یا پزشک تاکید بر مصرف داروی خارجی دارد ، داروی خارجی با تایید پزشک متخصص با فرانشیز 30% قابل پرداخت است.

 • برای بیماریهای خاص ،شیمی درمانی وصعب العلاج در صورت استفاده از دفترچه مابه التفاوت کامل و با رعایت اصل همترازی و بدون فرانشیز پرداخت شود .
 • کلیه مکملها وتقویتی ها وداروهای پوست و موکه جنبه درمانی دارد با توجه به شرایط بیماری ،و با تایید پزشک بیمه گر با فرانشیز 30% قابل پرداخت است.
 • داروهایی که بیمه گر اول پرداخت نمی نماید و جنبه درمانی دارد پس از کسر فرانشیز 30% پرداخت شود.
 • حق فنی داروخانه به عهده بیمه شده می باشد.

 

فرانشيز

 فرانشیز در این قرارداد مطابق بر جدول تعهدات می باشد.

در صورتیکه بیمه شده به هر دلیل ازسهم بیمه پایه استفاده ننمود ملاک کسر فرانشیز منطبق بر جدول تعهدات می باشد.

 

استثنائات

استثنائات درمان تکمیلی :

 1. اعمال جراحی که به منظور زیبایی انجام می شود، مگر اینکه ناشی از وقوع حادثه در طی مدت بیمه باشد.
 2. عیوب مادر زادی مگر اینکه طبق تشخیص پزشک معالج و تایید پزشک معتمد بیمه گذارو بیمه گر، رفع این عیوب جنبه درمانی داشته باشد.

تبصره 1 : جراحی های قلبی وعروقی و دریچه ای و لب شکری و شکاف کام و عیوبی که جنبه درمانی داشته باشد قابل قبول است.

 1. سقط جنین مگر در موارد قانونی با تشخیص پزشک معالج
 2. ترک اعتیاد
 3. خودکشی و اعمال مجرمانه
 4. حوادث طبیعی مانند سیل، زلزله و آتشفشان
 5. جنگ، شورش، اغتشاش، بلوا، اعتصاب، قیام، آشوب، کودتا و اقدامات احتیاطی مقامات نظامی و انتظامی و عملیات خرابکارانه بنا به تایید مقامات ذی صلاح
 6. فعل و انفعالات هسته ای
 7. هزینه اتاق خصوصی مگر در موارد ضروری به تشخیص پزشک معالج و تایید پزشک معتمد بیمه گر
 8. هزینه همراه بیماران بین 7 تا 70 سال مگر در موارد ضروری به تشخیص پزشک معالج و تایید پزشک معتمد بیمه گر
 9. جنون
 10. جراحی لثه
 11. لوازم بهداشتی و آرایشی که جنبه دارویی ندارد.
 12. جراحی فک مگر آنکه به علت وجود تومور و یا وقوع حادثه تحت پوشش باشد.
 13. رفع عیوب انکساری چشم در مواردی که به تشخیص پزشک معتمد بیمه گر جمع قدر مطلق نقص بینایی هر چشم( درجه نزدیک بینی و دور بینی به اضافه نصف آستیگمات) کمتر از 3 دیوپتر باشد.
 14. کلیه هزینه های پزشکی که در مراحل تحقیقاتی بوده و تعرفه درمانی آن از سوی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تدوین و اعلام نشده باشد.

 

مواردی که قبل از اقدام درمانی نیاز به تائید پزشک معتمد بیمه گر دارد

لازم و ضروری است قبل از انجام کلیه عمل های ذیل که به صورت الکتیو باشد تائید پزشک معتمد بیمه گر مکتوب گرفته شود . بدیهی است در غیر این صورت بیمه گر تعهدی نسبت به پرداخت هزینه اعمال ذیل ندارد.(در شرایط اورژانس وحاد که امکان دریافت تاییده نمی باشد با تایید بیمه گزار یا حضور پزشک بیمه گر بر بالین بیمه شده خسارت قابل پرداخت است)

1.فتق نافی( هرنی)

2.جراحی کاهنده ( مامو پلاستی)

3.بالن شکم

4.چاقی مفرط( اسلیو معده)

5.انحراف بینی( سیتو پلاستی)

6.افتادگی پلک چشم(پتزو)

7.انحراف چشم (استرابیسم)

8.برخی جراحی های مربوط به دست و صورت(نواحی اکسپوز)

9.جراحی واریس

10.جراحی کورتاژ تخلیه ای و تشخیصی

11.انواع ترمیم پلک و گوشه داخلی چشم

12.جراحی برداشتن توده های صورت(در صورت عدم معاینه  پزشک معتمد قبل از عمل ارایه پاتولوژی جهت بررسی هزینه الزامی میباشد )و هر گونه عملی که شبه زیبایی داشته باشد .

 

 

 

شرح خدمات و ترتيب بستري شدن بيمه شدگان و مدارک لازم

1-ارائه خدمات بیمه درمانی اعم از سرپایی وبالینی(بستری)  عمومی ،تخصصی و فوق تخصصی به کارکنان بیمه گذاروخانواده آنان، ساکن و مسافر در سطح کشور که به مراکز طرف  قرارداد بیمه و سایر مراکز غیر طرف قرارداد بیمه گر مراجعه می کنند.

2-کلیه بیمه شدگان می توانند پس از انتقال اسامی به وب بیمه ایران از طریق کارت ملی ودر صورت لزوم معرفی نامه جهت امور سرپایی و بستری پذیرش و دریافت خدمت داشته باشند . در صورت بروز هر گونه مشکل در پذیرش آن ها کلیه هماهنگی ها از زمان پذیرش تا ترخیص به عهده شرکت بیمه خواهد بود .

3-در صورتیکه بیمه شدگان نیاز به بستری شدن در بیمارستانهای غیرطرف قرارداد را داشته باشند در انتخاب هريك از بيمارستانها و مراكز درماني مجاز مختار است.  و بیمه گر موظف است پس از ترخیص بیمار، هزینه های درمانی ارائه شده با رعایت همترازی و حداکثر بالا ترین تعرفه بخش خصوصی و دولتی مصوب وزارت بهداشت   محاسبه  و در صورت عدم دریافت بیمه پایه با کسر فرانشیز  پرداخت نمایند پیش پرداخت و هزینه های بیمارستانی را شخصاً تامین نمایند.

4-در کلیه اقدامات درمانی اعم از پاراکلینیکی و بستری در صورت استفاده از سهم بیمه پایه مابقی بدون کسر فرانشیزو با اعمال تعرفه پرداخت گردد.

تبصره: در صورت آزاد بودن بخشی از هزینه، بیمه گر مجاز به اعمال تعرفه و کسر فرانشیز از بخش آزاد آن
می باشد.

5-بیمه گر موظف است کلیه اطلاعات موردنیاز جهت بررسی اسناد توسط ناظر ارائه می نماید  .

6-هزینه خدمات درمانی سرپائی و بستری که رأسا توسط بیمه شده انجام شده باشد در طول دوره قرارداد و پس از اتمام قرارداد تا سه ماه بعد از پایان قرارداد قابل پرداخت می باشد. بدیهی است بعد از انقضاء این مدت بیمه گر هیچگونه تعهدی نسبت به پرداخت خسارت درقبال مدارک ارائه شده نخواهد داشت .

 

بیمه نامه های آتش سوزی قوه قضاییه

براساس قوانین و مقررات و عرف بیمه در ایران و شرایط حاکم بر خطر سرقت که یک نسخه از آنها ضمیمه می باشد این قرارداد فی ما بین بیمارستان دادگستری به نمایندگی از کارکنان قوه قضائیه و خانواده و افراد تحت تکفل آنها اعم از حوزه ستادی و دادگستری ها و مراکز تابعه در سراسر کشور که منبعد بیمه گذار نامیده می شود و شرکت سهامی بیمه ایران مدیریت بیمه آتش سوزی ، منبعد بیمه گر تلقی می گردد بر اساس مفاد ذیل منعقد گردید .

موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از بیمه آتش سوزی و خطرات اضافی تبعی واحدهای مسکونی اعم از ملکی یا استیجاری متعلق یا در اختیار کارکنان قوه قضائیه و سایر سازمانها ،مراکز و شرکتهای وابسته به آن اعم از شاغل،بازنشسته،ازکار افتاده و مستمری بگیر در سراسر کشور و احراز مالکیت محل مورد بیمه و اسناد سکونت:

 • واحد مسکونی شامل : ساختمان متشکل از کلیه اجزای تشکیل دهنده آن

          تاسیسات شامل : آب ، برق، گاز،تلفن،آسانسور و سیستم های گرمایش و سرمایش

          اثاث منزل شامل : کلیه لوازمی است که در عرف جامعه به عنوان اثاث منزل تلقی می گردد.

 • نظر به اینکه تعدادی از واحدهای مسکونی موضوع بیمه آپارتمان می باشد در صورت وقوع خسارات ناشی از خطرهای بیمه شده و با توجه به قانون تملک آپارتمانها ، بیمه گر متعهد است خسارات وارد بر مشاعات را به نسبت قدرالسهم هر یک از کارکنان بیمه گذار محاسبه و تسویه نماید.

 

خطرات تحت پوشش و تعهدات بیمه گر

خطرهای موضوع این قرارداد عبارت است از : آتش سوزی ، انفجار ، صاعقه  و سرقت اموال و اثاثیه منزل

رانش زمین و فروکش کردن ساختمان، زلزله، آتشفشان،سقوط هواپیما و بالگرد یا قطعات آنها ، سیل و طغیان آب دریاها و رودخانه ها ، طوفان ، گردباد و تند باد.

تبصره : هر یک از خطرات تابع شرایط مخصوص خود می باشد.

ارزش مورد بیمه

سرمایه بیمه نامه برای هر یک از موضوعات بیمه (موضوع ماده یک این قرارداد) به شرح ذیل می باشد.

1-4) بیمه اموال غیر منقول ( ساختمانها و تاسیسات منازل مسکونی ) برای هر یک از کارکنان به مبلغ 200.000.000 ریال

2 -4) بیمه اموال منقول ( اثاثیه ) برای هر یک از کارکنان به مبلغ 100.000.000 ریال

3-4) بیمه اموال و اثاثیه تحت پوشش خطر سرقت  50.000.000 ریال(از محل بند 2 همین ماده)

 

وظایف بیمه گر و بیمه گذار

1-7) بیمه گذار موظف است در صورت وقوع هر یک از خطرات بیمه شده و ایجاد خسارت ، مراتب را حداکثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ اطلاع ، به بیمه گر اعلام نماید و همکاری لازم را در رسیدگی و بررسی میزان خسارت بعمل آورده و اسناد مالکیت یا سکونت را ارائه نماید .

2-7 ) بیمه گر موظف است بلافاصله و حداکثر ظرف مدت 5 روز نسبت به تعیین و اعزام کارشناس جهت رسیدگی به علت حادثه و تعیین میزان خسارت اقدام و حداکثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ دریافت اسناد و مدارک مربوطه خسارت تعیین شده را در وجه بیمه گذار یا ذینفع پرداخت نماید .

3-7) چنانچه بیمه گر در مهلت مقرر در بند فوق نسبت به اعزام کارشناس مبادرت ننماید ، بیمه گذار مجاز به بازسازی محل خسارت بوده و بیمه گر موظف به پرداخت خسارت بر اساس صورت حسابهای ارائه شده می باشد.

4-7) بیمه گر موظف است در صورت نقص مدارک و یا هر مورد دیگری که مانع از رسیدگی به پرونده  و پرداخت خسارت گردد ، مراتب را حداکثر ظرف مدت یک هفته به طور مکتوب به بیمه گذار اعلام نماید.

5-7) بیمه گر متعهد می گردد خسارت تا سقف 2.500.000 ریال را بدون بازدید کارشناس پرداخت نماید ، مشروط به اینکه بیمه گذار فاکتور معتبر و عکس از مواضع و موارد آسیب دیده را ارائه نماید .

6-7) چنانچه بیمه گذار به مبلغ خسارت دریافتی معترض باشد بیمه گر موظف به کارشناسی مجدد خواهد بود و در نهایت خسارت با حضور نماینده بیمه گر و بیمه گذار تعیین و مورد موافقت قرارداد خواهد گرفت.

موارد لازم جهت تکمیل پرونده خسارت

1) اعلام کتبی خسارت توسط بیمه گذار

2) تصویر گزارش آتش نشانی ( در صورت وقوع حوادث آتش سوزی )

3) تصویر گزارش مقامات انتظامی ( در مورد سرقت )

4) تقاضای بیمه گذار و نشانی دقیق محل خسارت و شماره تلفن تماس

5) ارائه اسناد مالکیت محل مسکونی خسارت دیده، به نامه ذینفع و یا ارائه اسناد سکونت محل مورد اجاره به ذینفع

فرانشیز

فرانشیز خطرات بیمه شده تابع شرایط مخصوص به آنها می باشد .

 

بیمه نامه های عمر قوه قضاییه

 

موضوع قرارداد  

عبارت از بیمه عمر زمانی ( فوت بهر علت )کارکنان بیمه گذار براساس شرایط مقرر در این قرارداد است .

 

 

 

گروه بیمه شدگان

کارکنان شاغل رسمی ، پیمانی یا قراردادی ومشاغل کارگری به اتفاق خانواده ایشان (همسر وفرزندان ) و والدین تحت تکفل و غیر تحت تکفل که پیش از این دارای پوشش بیمه ای بوده و از طرف قوه قضاییه و مراکز تابعه بعنوان بیمه شده معرفی شده اند.

تبصره: بیمه شدگان این قرارداد حداکثر تا سن 82 سال تمام تحت پوشش بیمه عمر قرار دارند .

 

سرمایه مورد تعهد

بیمه گر متعهد است در ازاء انجام وظایف وتعهدات بیمه گذار ، درصورت وقوع هریک از خطرات مشمول بیمه ، پس از دریافت کلیه اسناد ومدارک مثبته مندرج در ماده 4 سرمایه موضوع این قرارداد را بشرح زیر در وجه بیمه شده اصلی یا در صورت فوت بیمه شده اصلی در وجه بیمه گذار یا وراث قانونی وی نسبت مساوی پرداخت نماید :

پرداخت غرامت عمر زمانی (فوت بهر علت ) مشمول بیمه جهت هریک از بیمه شدگان اعلامی بیمه گذار در طول سال قرارداد مبلغ 50.000.000 ریال .

 

مدارک لازم جهت تکمیل پرونده خسارت

در صورت فوت هریک از بیمه شدگان ، بیمه شده اصلی مکلف است مراتب را حداکثر ظرف مدت سه ماه از روز تاریخ فوت با هماهنگی بیمه گذار به بیمه گر اطلاع دهد و در صورت فوت هریک از بیمه شدگان اصلی وراث قانونی یا ذینفع یا ذینفعان وی مکلف است مراتب را ، حداکثر ظرف مدت سه ماه از روز تاریخ فوت با هماهنگی بیمه گذار به بیمه گر اعلام و متعاقبا " مدارک مستند بشرح ذیل را ارسال نماید .

بدیهی است هرگونه مدارک مورد نیاز جهت تادیه و پرداخت غرامت مورد تعهد حسب مورد کتبا " به اطلاع بیمه شده اصلی وبا وراث قانونی وی و بیمه گذار خواهد رسید .

1- اصل یا رو نوشت برابراصل خلاصه رو نوشت فوت ، صادره از سازمان ثبت احوال .

2- گواهی پزشک قانونی یا آخرین پزشک معالج مبنی برتعیین علت فوت . 

3- گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تهیه شده باشد (درصورتیکه فوت براثر حادثه باشد) .

4- تصویر برابر اصل شده کارت ملی وتمام صفحات شناسنامه باطل شده متوفی .

5-اصل یا رو نوشت برابر  اصل آخرین حکم کارگزینی یا قراداد استخدامی بیمه شده .

6-فیش حقوقی ماه قبل از فوت بیمه شده اصلی یا فیش حقوقی که نشان دهنده کسر حق بیمه قرارداد از بیمه شده اصلی باشد.

- هرگاه ثابت شود که بیمه شده عمدا به وسیله ارائه مدارک نادرست اقدام به دریافت وجوهی برای خود یا بیمه شدگان تبعی خویش نماید ، در اینصورت نام بیمه شده وبیمه شدگان وابسته به وی از لیست قرارداد بیمه خارج شده و بیمه گر محق به دریافت وجوهی است که بوسیله ارائه مدارک نادرست بیمه شده ویا بیمه شدگان وابسته به وی دریافت داشته اند می باشد وحق بیمه های پرداختی به بیمه گر به بیمه شده نیز مسترد نخواهد شد.

 

-حق بیمه هایی که بابت قرارداد به بیمه گر پرداخت گردیده است فقط در مورد اشتباه در محاسبه قابل استرداد خواهد بود .

 

-هرگونه تغییر در شرایط این قرارداد با توافق طرفین وبه وسیله صدور الحاقی که جزء لاینفک قرارداد می باشد انجام می گیرد.

 

- تامین خطرات ناشی از جنگ داخل یا خارج از مرز کشور جمهوری اسلامی ( ودر کشورهایی که طبق عرف بین المللی ، مناطق جنگی یا پرخطر جنگی محسوب میشود.) از شمول پوشش های این قرارداد مستثنی بوده و تابع توافق جداگانه ای در مورد نرخ وشرایط آن می باشد.

تبصره -  در مناطقی که در زمان جنگ تحمیلی  به عنوان مناطق جنگی  شناخته شده اند ،فوت بیمه شدگان که ناشی از عملکرد مهمات جنگی عمل نکرده در زمان صلح باشد ، با توجه به میزان تعهدات مندرج در این قرارداد تحت پوشش این بیمه نامه می باشد .

- در جریان رسیدگی و همچنین پس از پرداخت غرامت بیمه شدگان ،حق تحقیق و بررسی حادثه برای بیمه گر محفوظ بوده و پرداخت غرامت ، مانع از احقاق حقوق بیمه گر که ناشی از کتمان یا عدم اطلاع بیمه گر از واقعیت حاکم بر حادثه بوده ، نمی باشد.

 

بیمه نامه های حادثه قوه قضاییه

 

موضوع بیمه

عبارتست از فوت ، نقص عضو یا ازکارافتادگی دایم کلی یا جزیی ، ناشی از حوادث مشمول بیمه در 24 ساعت شبانه روز طبق شرایط مقرر دراین قرارداد .

حادثه

حادثه موضوع این بیمه ، هر واقعه ناگهانی ناشی از عامل خارجی است که بدون قصد واراده بیمه شده در مدت بیمه رخ دهد و منجر به فوت ، نقص عضو یا ازکار افتادگی دایم کلی یاجزیی بیمه شده گردد.

نقص عضو یا ازکار افتادگی دایم (کلی یا جزیی)

 منظور از نقص عضو یا ازکار افتادگی دایم (کلی یا جزیی ) قطع ، تغییرشکل یا ازدست دادن توانایی انجام کار عضوی از اعضای بدن است که به علت حادثه تحت پوشش بیمه نامه به وجود آید و حداکثر تا دو سال بعد از وقوع حادثه ، بروز  نماید و وضعیت دایم وقطعی داشته باشد.

- بیمه شدگان : عبارتند از کارکنان قوه قضائیه ، همسر، فرزندان و والدین که توسط وی به بیمه گر معرفی میشود  

 

تبصره 1_ کارکنان رسمی ،پیمانی،قراردادی، مشاغل کارگری قوه قضاییه به اتفاق کلیه اعضای خانواده جزو بیمه شدگان میباشند

تبصره 2_ بیمه شدگان این قرارداد بدون سقف سنی تحت پوشش بیمه حادثه میباشند.

تبصره 3_ کارکنان غیر ایرانی زمانی تحت پوشش این قرارداد ،قرار میگیرند که دارای اجازه ی اقامت و پروانه کار از اداره ی کل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار و امور اجتماعی باشند

وظایف و تعهدات بیمه گر

-بیمه گر متعهد است در ازای انجام وظایف و تعهدات بیمه گذار ، در صورتی که بیمه شده به علت وقوع یکی از خطرات مشموله این بیمه نامه فوت کند ، سرمایه موضوع این قرارداد را در وجه ذی نفع تعیین شده طبق فرم تعیین استفاده کنندگان پرداخت نموده و در صورت عدم تعیین ذی نفع غرامت به نسبت سهم الارث به وراث قانونی تادیه نماید و در صورت نقص عضو یا از کار افتادگی دائم(کلی یا جزئی) طبق جدول نقص عضو مندرج در بند 2 ماده 10 فصل سوم شرایط عمومی بیمه نامه حوادث اشخاص ، قرامت را در وجه بیمه شده بپردازد.

 

-1 سقف پرداخت غرامت فوت ناشی از حوادث مشمول بیمه برای هر یک از بیمه شدگان درطول مدت قرارداد مبلغ  (50،000،000 ریال) تعیین می گردد.

2-سقف پرداخت غرامت نقص عضو یا از کارافتادگی دایم کلی یا جزیی ناشی از حوادث مشمول بیمه برای هر یک از بیمه شدگان درطول مدت قرارداد حداکثر مبلغ (50،000،000ریال ) تعیین می گردد.

 

مهلت پرداخت خسارت

بیمه گر باید بعد  از دریافت کلیه مدارک مربوط به خسارت ، حداکثر ظرف مدت سی روز، مدارک را بررسی و نتیجه را اعلام نماید ودرصورت احراز عدم استحقاق دریافت خسارت مراتب را همراه باذکر دلایل به طور مکتوب به بیمه گذار یا ذی نفع اعلام نماید و درصورت قبول خسارت ، آنرا پرداخت نماید . درمواردی که خسارت پس از تکمیله مدارک مثبته ازسوی بیمه گر به تاخیر میافتد ، طبق حکم ماده 522 آیین دادرسی مدنی عمل می شود .

 

خسارتهای خارج از تعهدات بیمه گر

موارد زیر ویا تحقق خطر ناشی از آن از شمول تعهدات بیمه گر خارج است:

الف-خودکشی یا اقدام به آن.

ب-صدمات بدنی که بیمه شده به صورت عمدی موجب آن شود.

ج-مستی یا استعلام هرگونه مواد مخدر و روان گردان.

د-استفاده از داروهای کاهنده هوشیاری و خواب آور بدون تجویز پزشک.

ه- ارتکاب بیمه شده به اعمال مجرمانه اعم از مباشرات، مشارکت یامعاونت در آن.

و-هرنوع دیسک و یا فتق بیمه شده.

ز- بیماری وابتلا به جنون بیمه شده مگر آن که ابتلا به جنون ناشی از تحقق خطر موضوع این بیمه باشد.

ح-فوت بیمه شده به علت حادثه ناشی از عمد ذی نفع (اعم از مباشرت ، مشارکت یا معاونت). دراین صورت بیمه گر فقط متعهد به پرداخت سهم سایر افراد ذی نفع درسرمایه بیمه خواهد بود.

ط-جنگ (به جزانفجار یاعملکرد ادوات نظامی که بعد از جنگ به جا مانده است ) ، شورش، انقلاب ، بلوا، قیام ، آشوب ، کودتا و اقدامات احتیاطی مقامات نظامی و انتظامی.

ی-زمین لرزه ، آتش فشان و فعل و انفعالات هسته ای.

ک- ورزش های رزمی و حرفه ای ، شکار ، سوارکاری ، قایقرانی ، هدایت موتور سیکلت ، هدایت یا سرنشینی هواپیمای آموزشی ، اکتشافی و غیر تجاری، هدایت یا سرنشینی اتوموبیل کورسی (مسابقه ای) هدایت یا سرنشین هلیکوپتر ، غواصی پرش با چتر نجات و هدایت کایت یا سایر وسائل پرواز بدون موتور.

 

اعلام خسارت

به محض وقوع حادثه غیر از فوت ، بیمه شده موظف است به پزشک مراجعه و دستورهای وی را رعایت نماید و بیمه گذار موظف است حداکثر ظرف یکماه بعد از وقوع حادثه ، مراتب را کتبا" به اطلاع بیمه گر برساند و درصورت فوت بیمه شده، بیمه گذار باید در اسرع وقت و حداکثر ظرف 60 روز از تاریخ فوت بیمه شده مراتب را به طور کتبی به اطلاع بیمه گر برساند و سپس  مدارک مستند مربوط به حادثه را ارسال نماید. بدیهی است هرگونه مدارک مورد لزوم جهت تادیه و پرداخت غرامت مورد تعهد حسب مورد به طور کتبی به اطلاع بیمه گذار خواهد رسید.

 

الف- مدارک پرداخت خسارت درصورت فوت

 • اصل یا کپی تایید شده خلاصه رونوشت فوت.
 • گواهی پزشکی قانونی یا آخرین پزشک معالج مبنی برتعیین علت فوت
 • گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تهیه شده باشد.
 • گواهی انحصار وراثت (درصورت عدم و جود فرم تعیین استفاده کنندگان)
 • نامه اداره سرپرستی (درصورت وجود صغیر ).
 • اصل و فتوکپی شناسنامه و کارت ملی.
 • اصل یا رونوشت برابر اصل آخرین حکم کارگزینی یا قرارداد استخدامی بیمه شده .
 • فیش حقوقی آخرین ماه قبل ازفوت بیمه شده یا فیش حقوق که نشان دهنده کسر حق بیمه قرارداد از بیمه شده باشد.

ب-مدارک پرداخت خسارت در صورت نقص عضو یا از کارافتادگی دایم کلی یا جزیی

1-گواهی اولین مرجع درمانی مبنی برشرح صدمات وارده و معالجات انجام شده.

2-گواهی پزشک معالج مبنی برپایان معالجات و غیر قابل علاج بودن نقص عضو.

3-گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تهیه شده باشد.

4- اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی.

5- اصل یا رونوشت برابراصل آخرین حکم کارگزینی یا قرارداد استخدامی بیمه شده .

6- فیش حقوقی آخرین ماه قبل از فوت بیمه شده یا فیش حقوق که نشان دهنده کسر حق بیمه قرارداد از بیمه شده باشد.

-هرگاه ثابت شود که ذی نفع به عمد و به وسیله اظهارات کاذب یا ارایه مدارک نادرست اقدام به دریافت وجوهی برای خود نموده است ، در این حالت نام بیمه شده از فهرست قرارداد بیمه خارج شده و بیمه گر محق به دریافت مبالغی است که تحت هرعنوان بابت غرامت به ذی نفع پرداخت نموده است .

 

تعهدات قرارداد درمان دانشگاه تربیت مدرس

 

جدول تعهدات طرح ب

فرانشیز و توضیحات

سقف تعهدات (ریال)

تعهدات

10%

280.000.000

جراحی تخصصی

هزینه های بیمارستانی

10%

140.000.000

جراحی عمومی

10%

20.000.000

زایمان (طبیعی، سزارین)

10%

48.000.000

هزینه های پاراکیلینیکی و خدمات آزمایشگاهی

10%

داخل شهر 800.000

خارج شهر 1.3000.000

هزینه آمبولانس در هر نوبت

10%

14.000.000

دارو و بیماران خاص و صعب العلاج

10%

7.500.000

هزینه رفع عیوب انکساری چشم با حداقل درجه نقص بینایی 3 دیوپتر برای هر چشم

10%

2.000.000

گفتار درمانی و کار درمانی

10%

20.000.000

هزینه های درمان و دارویی نازایی و ناباروری

10%

4.000.000

ویزیت دارو و خدمات اورژانس

10%

2.800.000

هزینه های اروتز

470.000

حق بیمه ماهانه قابل پرداخت

 

جدول تعهدات طرح الف

فرانشیز و توضیحات

سقف تعهدات

تعهدات

10%

بدون سقف

جراحی تخصصی

هزینه های بیمارستانی

10%

بدون سقف

درمان طبی و سایر اعمال جراحی

10%

30.000.000

زایمان(طبیعی و سزارین)

10%

30.000.000

هزینه های درمان نازایی و ناباروری(هزینه های تشخیصی، درمانی و دارویی و جراحی مرتبط)

10%

بدون سقف

هزینه های پاراکیلینیکی و خدمات آزمایشگاهی

10%

بدون سقف

هزینه ویزیت پزشکان(پرداخت تا سقف تعرفه مصوب وزارت بهداشت)

10%

بدون سقف

ویزیت دارو و اورژانس

10%

بدون سقف

داروی بیمارهای خاص(بیماران صعب العلاج، شیمی درمانی، ام اس و بیماری های خاص)

10%

3.000.000

عینک طبی

10%

بدون سقف

هزینه های تهیه اعضاء طبیعی پیوندی (صرفاً با تایید انجمن حمایتی مربوطه)

10%

12.500.000

هزینه رفع عیوب انکساری چشم با حداقل درجه نقص بینایی 3 دیوپتر برای هر چشم

10%

بدون سقف

گفتار درمانی و کاردرمانی

10%

5.000.000

هزینه های اروتز (طبق تعریف وزارت بهداشت)

10%

داخل شهر 1.000.000

خارج شهر 2.000.000

هزینه های امبولانس در هر نوبت

10%

10.000.000

هزینه سمعک(پس از تائید پزشک معتمد بیمه گر)

915.000

هزینه ماهانه قابل پرداخت

 

بیمه نامه های اتومبیل

1-عرضه پوشش بیمه نامه های شخص ثالث و حوادث راننده طبق قوانین اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث و بر اساس جداولی اجرایی بیمه گر.

2-عرضه پوشش بیمه های بدنه شامل خطرات اصلی موضوع ماده 3 شرایط عمومی بیمه نامه بدنه.

 

بیمه نامه بدنه

*عرضه پوشش های تکمیلی در بیمه های بدنه به شرح ذیل و با انتخاب و درخواست بیمه گذار و پرداخت حق بیمه متناسب و موافقت بیمه گر صورت می پذیرد .

-سرقت درجا برای قطعات و لوازم اضافی شامل (رینگ . لاستیک و رادیو پخش و ...)

-شکست شیشه ها به تنهایی و به غیر از حوادث اصلی

-غرامت ایام تعمیرات و توقف اتومیبل مورد بیمه در تعمیرگاه

-نوسانات بازار قیمت های قابل جبران در خسارات جزئی

-خسارات ناشی از بلایای طبیعی (سیل ، زلزله ، آتشفشان)

-خسارات ناشی از خطرات تبعی (اسید پاشی ، رنگ و مواد شیمیایی)

-سرقت کلی قطعات و لوازم وسایل نقلیه بیمه شده

-خسارت ناشی از کشیدن میخ و سایر اشیا مشابه بر روی بدنه و رنگ خودروهای بیمه شده

* حق بیمه:

-حق بیمه برای تمامی وسایل نقلیه معرفی شده از طرف بیمه گذار بر اساس تعرفه های جاری صنعت بیمه کشور و دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره مدیریت بیمه های اتومبیل بیمه گر تعیین و اعلام میگردد و بیمه گذار ملزم و متعهد به پرداخت آن طبق ضوابط و شرایط این توافقنامه می باشد .

-حداقل 20% از حق بیمه هر فقره بیمه نامه بدنه بصورت نقد و در زمان صدور بیمه نامه و مابقی طی حداکثر 9قسط مساوی و متوالی ماهانه با سررسید حداکثر یک ماه بعد از تاریخ صدور هر فقره بیمه نامه به صورت کسر از حقوق پرسنل برای قسط اول پرداخت خواهد گردید .

-در صورت عدم وصول حق بیمه ها و اقساط متعلقه در سررسید های معینه بیمه گر می تواند ادامه فعالیت واحد های اجرایی صدور بیمه نامه بر اساس این توافق نامه را متوقف نموده و خسارات بیمه نامه هایی که حق بیمه آنها پرداخت نگردیده و یا پرداخت اقساط آنها به تاخیر افتاده مورد تعهد بیمه گر نخواهد بود و به هر حال بیمه گذار و مجری قرارداد متعهد به پرداخت کلیه حق بیمه ها و اقساط مورد نظر در سررسیدهای معینه خواهند بود .

* ارزش مورد بیمه :

- ارزش هر یک از خودروهای معرفی شده برای دریافت بیمه نامه بدنه بر اساس پیشنهار بیمه گذار و تایید کارشناس بازدید اولیه بیمه گر تعیین میگردد و چنانچه مورد بیمه با ارزش کمتر از قیمت واقعی و روز بازار بیمه شود ماده 10 قانون بیمه به بیمه گذار تفهیم گردیده و در مراحل رسیدگی به پرونده های خسارتی مربوطه اعمال می گردد.

تخفیفات :

– تخفیف گروهی (کثرت تعداد) در صورتیکه بیمه گذار بیش از یکصد دستگاه خودرو مستندا متعلق به خود را برای پوشش بیمه بدنه معرفی نماید به حق بیمه بدنه هر فقره بیمه نامه خودروهای متعلق به کارکنان معادل 10% تخفیف گروهی (کثرت تعداد) تعلق گرفته و قابل اعطا می باشد.

– تخفیف عدم خسارت: در صورتیکه بیمه گذار در طول اعتبار بیمه نامه های بدنه از محل بیمه نامه های خود خسارتی دریافت نکرده و پرونده خسارتی نیز در این رابطه تشکیل نداده باشد به نسبت سنوات بیمه ای که خسارت دریافت نکرده است به حق بیمه بیمه نامه های سال بعد تخفیف عدم خسارت به شرح ذیل تعلق گرفته و قابل اعطا می باشد .

الف) تخفیف عدم خسارت برای یکسال 25% حق بیمه سالانه

ب) تخفیف عدم خسارت برای دو سال 32% حق بیمه سالانه

ج) تخفیف عدم خسارت برای سه سال 45% حق بیمه سالانه

د)تخفیف عدم خسارت برای چهار سال و بعد 60% حق بیمه سالانه

* مجموع تخفیفات اعطایی موضوع ماده 7 فوق الذکر در بیمه بدنه از 60 % حق بیمه سالانه تجاوز نخواهد کرد .

*به حق بیمه نامه های خودروهای اداری بیمه گذار 20% تخفیف گروهی تعلق خواهد گرفت .

*کارشناسی بازدید اولیه:

-انجام کارشناسی بازدید اولیه از خودروهای معرفی شده برای صدور بیمه نامه بدنه توسط کارشناس بازدید اولیه مورد تایید بیمه گر الزامی می باشد.

 

بیمه نامه شخص ثالث:


* حق بیمه شخص ثالث برای تمامی وسایل نقلیه معرفی شده از طرف بیمه گذار بر اساس تعرفه های جاری صنعت بیمه کشور و دستورالعملها و بخشنامه های صادره مدیریت بیمه های اتومبیل تعیین میگردد و بیمه گذار ملزم و متعهد به پرداخت آن میباشد .

* حداقل 20% از حق بیمه هر فقره بیمه نامه شخص ثالث نقدا در زمان صدور بیمه نامه و مابقی طی حداکثر 9قسط مساوی و متوالی ماهانه و با فاصله یک ماه بعد از تاریخ صدور هر فقره بیمه نامه بصورت کسر از حقوق پرسنل برای قسط اول به حساب شرکت واریز خواهد گردید و تحت هیچ شرایطی هیچگونه تاخیر در پرداخت و واریز حق بیمه ها و اقساط اعلام شده به شرح فوق الذکر پذیرفته نخواهد بود و الزامی است بلافاصله پس از مشاهده هرگونه تاخیر احتمالی در پرداخت حق بیمه ها و اقساط مذکور (ولو یک روزه) از ادامه فعالیت واحدهای اجرایی بر اساس مفاد این موافقت نامه ممانعت گردد ولیکن به هرحال بیمه گذار و واحدهای اجرایی موظف اجرایی و متعهد به پرداخت حق بیمه ها و اقساط کلیه بیمه نامه های صادره خود صرفا در سررسیدهای معینه خواهد بود .

 

 

* تخفیف عدم خسارت :

 در صورتی که از محل تعهدات بیمه نامه های سنوات قبل بیمه گذار در طول اعتبار بیمه نامه های شخص ثالث اعلام خسارتی نشده باشد طبق قانون بیمه اجباری شخص ثالث و ضوابط جاری آن به نسبت سنوات بیمه ای که خسارت دریافت نکرده تخفیف عدم خسارت تعلق خواهد گرفت.

* جرائم(تعداد خسارت و دیرکرد) :

 کلیه بیمه نامه های مورد نظر حسب مقررات معمول و بر اساس سوابق بیمه ای مشمول تخفیف عدم خسارت یا جرائم تعداد خسارات و جرائم دیرکرد و متاخرین در تمدید بیمه نامه های سال قبل خواهد بود و رعایت کامل دستوالعملها و بخشنامه های مدیریت بیمه نامه های اتومبیل در این رابطه الزامی می باشد .

 

با دیگران به اشتراک بگذارید

در خبرنامه ما مشترک شوید

جستجو

تبلیغات