دوشنبه, 03 مهر 1402

بطور کلی گروه بیمه اتومبیل جبران کننده خسارت‌های ناشی از حوادث رانندگی از جمله تصادف، آتش‌سوزی و سرقت به اتومبیل مورد بیمه، سرنشینان آن و اشخاص ثالث می‌باشد. علاوه بر موارد فوق شکست شیشه اتومبیل، دفاع از حقوق بیمه‌گزار در مراجع دادگستری و مراجعه به مسئول خسارت، توقف اتومبیل خسارت دیده در مدت تعمیر نیز با دریافت حق‌بیمه اضافی قابل بیمه شدن می‌باشد


خسارت‌هایی که در اثر حوادث اتومبیل متوجه اشخاص ثالث می‌شود به موجب بیمه‌نامه شخص ثالث مورد تامین قرار می‌گیرد. بیمه شخص ثالث جنبه اجباری دارد و تابع قانون و مقررات خاص خود می‌باشد. بنابراین این گروه بیمه را می‌توان به سه گروه زیر تقسیم کرد:
پوشش بیمه بدنه اتومبیل نگرانی های بیمه گذاران (دارندگان این وسائل) در مورد حوادثی که منجر به آسیب دیدن اتومبیل آنها و ایجاد هزینه های پرداخت خسارت میگردد را کاهش می دهد یا از میان می برد.
در بیمه های بدنه بیمه گذار در مقابل پرداخت مبلغی به عنوان حق بیمه در صورت آسیب دیدن اتومبیل خود بخاطر خطرات تحت پوشش مبلغی را به عنوان خسارت دریافت خواهد کرد به طور کلی اتومبیلهایی که جهت پوشش بیمه بدنه معرفی میگردند در ابتدای امر بایستی قابلیت پوشش بیمه بدنه را دارا باشند و این قابلیت در مرحله اول از دو راه اثبات میگردد:

  • سال ساخت اتومبیل:
    حداکثر بیش از 10 سال از تولید و مونتاژ وسائل نقلیه سواری در زمان معرفی و صدور بیمه نامه نگذشته باشد،البته برای پوشش بیمه بدنه اتومبیلهای سواری با قدمت سال ساخت برای هر سال اضافه بر 10 سال مزبور 5 % اضافه نرخ بعنوان قدمت سال ساخت در نظر گرفته و بر حق بیمه های اصلی اضافه گردیده و صدور بیمه نامه برای اتومبیلهایی که بیش از 20 سال از ساخت آنها گذشته باشد نیاز به مجوز از مدیریت بیمه های اتومبیل دارد.
  • بازدید اولیه از اتومبیل:
    راه دیگر اثبات قابلیت پوشش بیمه بدنه برای اتومبیلهای معرفی شده،کارشناسی بازدید اولیه از وسیله نقلیه معرفی شده توسط کارشناس مورد تأیید شرکت است که کارشناس مزبور باید دارای مجوز کارشناسی بازدید اولیه و کد اختصاصی بوده و گزارش مربوطه را جهت صدور بیمه نامه بدنه تهیه نماید.

 

فرانشیز

فرانشیز در بیمه بدنه
بخشی از هر خسارت بعنوان فرانشیز به شرح ذیل بر عهده بیمه گذار می باشد.

فرانشیز خسارتهای جزیی ناشی از حادثه و آتش سوزی جهت کلیه وسایط نقلیه به شرح ذیل:

فرانشیز خسارت اول ۱۰% مبلغ خسارت حداقل ۵۰۰٫۰۰۰ ریال

فرانشیز خسارت دوم و به بعد ۲۰% مبلغ خسارت حداقل ۵۰۰٫۰۰۰ ریال

در صورت تحقق هر یک از موارد ذیل علاوه بر موارد مذکور ۱۰% به فرانشیز های اعلام شده فوق الاشاره اضافه میگردد(صرفاً درصد)

-سابقه رانندگی راننده اتومبیل موضوع بیمه نامه بدنه در تاریخ حادثه کمتر از ۳سال باشد.

-سن راننده در تاریخ حادثه کمتر از ۲۵ سال باشد.

 فرانشیز خسارت ناشی از حوادث تصادفات رانندگی در صورتیکه راننده وسیله نقلیه بیمه شده،مقصر حادثه نباشد و مسئول حادثه شخص ثالث شناخته شده ای باشد به نصف فرانشیز خسارت اول تقلیل میابد(درصد و حداقل).

 فرانشیز خسارت کلی ناشی از حادثه و آتش سوزی ۱۰% مبلغ خسارت تعیین میگردد.

فرانشیز خسارت سرقت اعم از جزیی و کلی ۲۰% مبلغ خسارت تعیین میگردد.

 

 

تخفیفات در بیمه بدنه

تخفیف عدم خسارت:
هرگاه اتومبیل بیمه شده از شروع قرارداد تا پایان بیمه نامه هیچگونه اعلام خسارتی از محل بیمه نامه نکند زمان تمدید بیمه نامه تخفیف عدم خسارت بر اساس بیمه ای تخفیف عدم خسارت براساس شورای عالی بیمه به شرح ذیل در میزان حق بیمه مربوطه اعمال خواهد شد.

برای سال اول ۲۵% حق بیمه در زمان تجدید بیمه نامه

برای سال دوم ۳۵% حق بیمه در زمان تجدید بیمه نامه

برای سال سوم ۴۵% حق بیمه در زمان تجدید بیمه نامه

برای سال چهارم و بعد ۶۰% حق بیمه در زمان تجدید بیمه نامه

تخفیف اعضاء هیئت علمی:
اعضاء هیئتعلمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی می توانند یک دستگاه اتومبیل شخصی متعلق به خود را با معرفی نامه از دانشگاه و موسسه آموزشی مربوطه با استفاده ۲۰% تخفیف بعنوان(تخفیف هیئتعلمی)تحت پوشش بیمه بدنه قرار دهند.

تخفیف صفر کیلومتر:
صدور بیمه نامه بدنه برای خودروهای صفر کیلومتر که با ارایه مستندات مربوطه حداکثر بیش از یکماه از تاریخ از تاریخ ترخیص خودرو از کارخانه یا خروج آنها از مبادی ورودی کشور نگذشته باشد اعطای ۲۰% تخفیف صفر کیلومتر بلامانع می باشد

با دیگران به اشتراک بگذارید

در خبرنامه ما مشترک شوید

جستجو

تبلیغات