دوشنبه, 03 مهر 1402

مراکز درمانی طرف قرارداد و شعبات پرداخت خسارت شرکت بیمه ایران

بدلیل گستردگی مراکز درمانی طرف قرارداد،میتوانید با مراجعه به سایت www.iraninsurance.ir از آخرین مشخصات و آدرس مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه ایران آگاه باشید.


همکاران در تهران میتوانند با مراجعه به دفاتر شرکت خدمات بیمه ای آتیه سبز و در مراکز استان ها با مراجعه به نماینده معرفی شده بیمه ایران و در شهرستان ها با مراجعه به شعبات بیمه ایران،مدارک پزشکی یا مستندات پوشش بیمه آتش سوزی،زلزله و سرقت را تحویل تا پس از بررسی در کوتاه ترین زمان مبلغ خسارت به آنان واریز گردد.

شعبات خسارت گسترده اتومبیل اعم از ثابت و سیار شرکت بیمه ایران در سراسر کشور آماده دریافت مدارک خسارت دیدگان و جبران خسارت آنان میباشند. به منظور دریافت غرامت فوت و حوادث ، همکاران میبایست مدارک درخواستی را از طریق اداره بیمه محل کـار خویش به شرکت بیمه ایران ارسال نماید.


موارد ضروری که باید بدانیم :


1- در صورت استفاده از بیمارستان های دولتی ، بیمار هیچگونه هزینه ای به غیر از فرانشیز پرداخت نمیکند ، یادآوری میشود هزینه های غیر بیمه ای که در تعهد شرکت بیمه نیست ، به عهده بیمار می باشد.

2- بیمه موظف به پرداخت هزینه های درمانی بر طبق تعرفه های رسمی وزارت بهداشت و درمان میباشد و هیچ مسئولیتی  در قبال پرداخت بالاتر از تعرفه های رسمی و یا زیر میزی ندارد.

3- بر اساس آیین نامه شماره 74 ،بیمه ایران موظف به جبران هزینه های داروهای مجاز کشور بر اساس فهرست دارویی صرفا مازاد بر سهم بیمه گر اول میباشد.

4- در صورت بستری در بیمارستانهای غیر طرف قرارداد بیمه ایران ، کل مبلغ توسط بیمار پرداخت و بعد از ترخیص کلیه مدارک از قبیل اصل صورت حساب بیمارستانی و لیست دارو های مصرف شده ، شرح حال یا سند طبیعی بیمار و شرح عمل از بیمارستان تحویل گرفته و 5% هزینه را بیمه گر اول و 85% مابقی را بیمه ایران طبق تعرفه وزارت بهداشت و درمان پرداخت خواهد نمود و به هیچ عنوان امکان پرداخت تحت عناوینی مانند  علی الحساب و یا  و یا پیش فاکتور وجود ندارد.

5- کلیه بیمه شدگان به استثنا افراد بالای 82 سال و پدر مادری که تحت تکفل بیمه شده اصلی نیستند ، تحت پوشش بیمه فوت به هر علت می باشد.

6- منزل مسکونی بیمه شده اصلی اعم از ملکی یا استیجاری در قبال خطراتی مانند آتش سوزی ، انفجار ،صاعقه ،زلزله ، رانش زمین ، و فروکش کردن ساختمان ،آتشفشان ، سقوط هواپیما و بالگرد یا قطعات آنها ، سیل و طغیان آب دریاها و رودخانه ها ،طوفان ، گردباد و تند باد و سرقت اموال و اثاثیه منزل به استثنا طلا  ، جواهرات ، دوربین ، تلفن همراه ، لب تاب تحت پوشش بیمه آتش سوزی و سرقت می باشد.

7- کلیه بیمه شدگان میتوانند کلیه مدارک پزشکی خویش را در اقصی نقاط کشور به شعبات بیمه ایران تحویل تا پس از بررسی به حساب آنان واریز گردد.

8- بیمه شدگان در صورت اعتراض به میزان خسارت دریافتی تکمیلی درمان در تهران به سایت شرکت خدمات بیمه ای آتیه سبز مراجعه و تقاضای بازنگری مجدد نموده و در استانها از طریق نمایندگی مجری معرفی شده ، درخواست بازنگری مکتوب خویش را ارائه نمایند.

 

با دیگران به اشتراک بگذارید

در خبرنامه ما مشترک شوید

جستجو

تبلیغات