دوشنبه, 03 مهر 1402

بیمه شخص ثالث:

بیمه شخص ثالث یا بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایط نقلیه زمینی یکی از مهمترین و شناخته شده ترین بیمه نامه ها است. بر اساس  قانون بیمه شخص ثالث کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مذکور به اشخاص ثالث وارد میشود نزد شرکت بیمه ای که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی داشته باشد، بیمه کنند.

مبلغ دیه و حداقل خسارت مالی:

ديه مقدار مال معينی است كه در شرع مقدس به سبب جنايت غيرعمدی بر نفس، عضو يا منفعت، يا جنايت عمدی در مواردی كه به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است. ارزانترین نوع دیه که ملاک عمل شرکت های بیمه است تعداد یکصد شتر می باشد یا 480 میلیون تومان  و در ماه های حرام تعداد 133 شتر یا 640 میلیون تومان پرداخت خواهد شد  .

طبق قانون بیمه شخص ثالث حداقل تعهد خسارت مالی  2.5 % دیه یک مرد مسلمان در ماه حرام است در نتیجه هر سال این عدد  با توجه به تغییرات میزان دیه افزایش می یابد معادل 16 میلیون تومان در سال 1400 می باشد

صدور الحاقیه برای بیمه شخص:

دیگر نیازی به خرید الحاقیه افزایش تعهدات جانی بیمه شخص ثالث نیست ، بر اساس قانون جدید بیمه شخص ثالث تعهدات جانی بیمه نامه شما بصورت اتوماتیک افزایش پیدا خواهد کرد      
بر اساس ماده ۱۳قانون بیمه شخص ثالث  بیمه گر یا صندوق حسب مورد مکلفند خسارت بدنی تعلق گرفته به شخص ثالث را به قیمت یوم الادا و با رعایت این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط پرداخت کنند.

با دیگران به اشتراک بگذارید

در خبرنامه ما مشترک شوید

جستجو

تبلیغات